Wat zijn de gehanteerde tarieven?

Momenteel worden in het Brusselse Gewest de volgende tarieven gehanteerd:
A. Uurtarieven (betaling van de gebruikte minuten)
– Van 08.00 u tot 19.00 u: € 2,99/uur
– ‘s Avonds en tijdens het weekend: € 1,99/uur
Bv.: weergave op maandag van 13.44 u. tot 14.18 u. = 32 minuten = € 1,59

B. Forfaitaire tarieven
– Overdag: minstens 5 u ononderbroken van 08.00 u. tot 20.00 u. = € 12,99
– ‘s Nachts: ononderbroken weergave tussen 02.00 u. en 05.00 u. ‘s ochtends minstens en tussen 18.00 u. en 09.00 u. ‘s ochtends hoogstens = € 4,99
C. Overtiming
– € 2/min gedurende maximaal een uur