Wat zijn de boetes en hoe worden ze afgetrokken?

– Opzegging van uw overeenkomst van uw kant binnen de eerste 6 maanden = € 60

– Maand dat de minimale beschikbaarheid niet werd gehaald = € 5

– Vervanging van het signalisatiebord wegens diefstal en/of onherstelbare schade (behalve de eerste keer) = € 60

– Vaststelling van onherstelbare schade of diefstal van het signalisatiebord op het einde van de looptijd van de overeenkomst = € 60

De boetes worden van uw nettowinst (na belastingen) afgetrokken. Als het bedrag aan boetes op het einde van het boekjaar hoger ligt dan uw winst, zeggen wij de overeenkomst op die u met ons heeft en beperken we de draagwijdte van de boete(s) tot het bedrag van uw winst.

Bijvoorbeeld: als uw winst € 50 bedraagt en uw boetes € 60, zeggen we de overeenkomst op, maar eisen we niet dat u het negatieve saldo van de boete op onze rekening stort.