Wat gebeurt er wanneer de overeenkomst wordt opgezegd?

– We komen het signalisatiebord halen.

– Als u de overeenkomst hebt opgezegd voordat de eerste 6 maanden zijn verstreken, rekent Pasha Sharing een boete aan van € 60.

– De stortingen van Pasha Sharing lopen nog door tot uw winst op is.

– Dankzij de aankoopoptie kopen we op het einde van het boekjaar uw aandelen voor € 1 terug.