Wat gebeurt er als ik de maximale weergavetijd overschrijd?

In dat geval krijgt u met meerdere problemen te maken:
1. Het signalisatiebord geeft niet langer de nummerplaat van uw voertuig weer, waardoor de politie en de bevoegde intercommunale en gemeentelijke agenten u een boete kunnen opleggen van € 58.
2. Indien zij dat nodig acht, kan de politie beslissen om uw voertuig weg te slepen. Ze heeft daarvoor geen aanvraag van een derde nodig.
3. Bij overschrijding van de tijd geldt het Overtijd-tarief.