Waarom moet ik elke maand een minimale beschikbaarheid aanbieden?

Pasha hanteert een filosofie die erop gericht is om in real time aan de vraag te beantwoorden. Er is overigens geen systeem voor de reservering van de weergave voorzien. Om een interessant aanbod voor de bestuurders te kunnen samenstellen en u dus behoorlijke winsten te kunnen garanderen, is het nodig dat u uw signalisatiebord elke maand voor een minimale duur beschikbaar stelt. Dat is de reden waarom Pasha Sharing eigenaars van een garage die hun parkeerplaats niet minstens 90 uur per maand (3 uur per dag) beschikbaar stellen, een boete oplegt. Die boete bedraagt € 5 per maand dat de minimale duur niet werd bereikt.