Hoe word ik vergoed?

U krijgt uw inkomsten door de dividenden op de aandelen die u in Pasha Sharing hebt. Die aandelen worden toegekend tegen uw bijdrage in natura – nl. de terbeschikkingstelling van uw garagepoort.