Hoeveel aandelen krijgt u?

Pasha Sharing kent u een volume aandelen toe dat met uw winst overeenstemt. Op het einde van elk jaar wordt uw volume aangepast aan de winst die u in de loop van dat jaar hebt geboekt.