Hoeveel bedragen de belastingen op mijn dividenden?

De bedrijfsbelasting bedraagt dit jaar 20 %.

De roerende voorheffing (30 %) is vrijgesteld op de eerste schijf van € 800 uit dividenden.

U zult de nodige bewijsstukken ontvangen in verband met die vrijstelling en de belastingen.