FAQ

Ik heb een garage

Pasha Parking gebruikt deze term in een algemene betekenis en bedoelt daarmee elke eigenaar, huurder of rechthebbende van een garage.

Neen. Het enige wat u doet, is een dienst aanbieden waarbij een voertuig waarvan de nummerplaat op het signalisatiebord wordt weergegeven, vóór uw garagepoort mag parkeren.

Wanneer u via de app een beschikbaarheidstermijn aanmaakt, kan een bestuurder als enige gebruikmaken van die dienst binnen de afgesproken termijn (keycodes)

Door een ‘eigenaarslicentie’ bij Pasha Parking aan te vragen. Samen met deze licentie krijgt u alle specifieke tools voor de app en het signalisatiebord.

Ja. De licentie kost € 4,99 (incl. btw)/maand.

Neen. Pasha Parking legt die prijs vast.

U ontvangt voor uw toegangsdienst minstens 50 % van de totale prijs die door de bestuurder wordt betaald. U vindt het bedrag van het tarief van uw dienst op de app.

Volgens elke voorspelling kunt u hiermee jaarlijks tussen € 500 en € 1.500 verdienen.

Ja. Indien u uw inkomsten aangeeft in de rubriek “diverse inkomsten”, verdient u het geld helemaal volgens de wet. We proberen momenteel om deze dienstverlening fiscaal als onderdeel van de samenwerkingseconomie te laten erkennen, waardoor uw inkomsten als particulier vanwege een andere particulier vrijgesteld zijn van belastingen voor een jaarlijks bedrag van maximaal € 6.130.

Neen. U hebt hiervoor nog geen 5 minuten nodig. U hoeft hiervoor ook geen kabels te trekken.

Neen. Zodra het signalisatiebord is vastgemaakt, moet u de app openen en een foto nemen van uw garagepoort. U hoeft dan nog alleen uw standaardnummerplaat en uw eerste beschikbaarheidstermijn in te voeren.

Neen. Open de app en voer het veld in voor uw standaardnummerplaat.

Opgelet: u moet zich hiervoor binnen een straal van 15 meter van uw signalisatiebord bevinden.

Ja. Open de app en wijzig de standaardnummerplaat.

Opgelet: u moet zich hiervoor binnen een straal van 15 meter van uw signalisatiebord bevinden.

Neen. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen, is naar de agenda van de app gaan en daar een begindatum/-tijdstip en een einddatum/-tijdstip invoeren.

Ja. Ga daarvoor naar de agenda van de app en wijzig de datums en de tijdstippen.

Opgelet: u kunt de beschikbare termijn niet wijzigen zolang een bestuurder zijn nummerplaat op het bord laat verschijnen.

Neen.

Neen.

Load More

Ik ben bestuurder

Ja. In België is het verboden om te parkeren vóór een garagepoort als uw nummerplaat er niet op is aangebracht (art. 25.1 3e lid van het Verkeersreglement). Wanneer u de nummerplaat van uw voertuig op het signalisatiebord van Pasha op de garagepoort laat verschijnen, bent u volledig volgens het verkeersreglement geparkeerd.

Ja. Voor de weergave van uw nummerplaat op het signalisatiebord betaalt u per minuut. De prijs (incl. btw) wordt op de app weergegeven.

Ja. De weergegeven prijs is afhankelijk van de stad, het tijdstip waarop u parkeert en de tijd dat u parkeert. In Brussel bijvoorbeeld bedraagt het uurtarief voor korte duur (maximaal 4 uur) € 2,99/uur (overdag) en € 1,99/uur (avond en weekend). Die prijzen kunnen soms nog variëren als er op het moment dat u parkeert, evenementen in de buurt plaatsvinden.

Binnenkort zal Pasha Parking ook voor middellange en lange duur forfaitaire tarieven aanbieden.

Neen. Momenteel kunt u alleen met een kredietkaart betalen. In de loop van 2019 zult u ook met een debetkaart kunnen betalen.

Neen. Plaatsen vóór verharde (garage)inritten zijn niet onderworpen aan de reglementering voor parkeren voor beperkte duur en dus ook niet voor het gebruik van een parkeerautomaat.

Neen. Artikel 27.6 van het Verkeersreglement is hierover zeer duidelijk: u hoeft uw parkeerschijf niet te leggen en u hoeft ook geen rekening te houden met de maximale parkeertijd van 2 uur.

Bij het parkeren in een blauwe zone met de Pasha-oplossing is uw parkeertijd beperkt tot de duur die door de eigenaar van de garage wordt bepaald.

Op de kaart van de app ziet u in één oogwenk alle vrije signalisatieborden binnen een straal van 500 m, telkens met vermelding van de nog beschikbare tijd. U kunt ook een zoekopdracht uitvoeren op een specifieke plaats. U krijgt dan in realtime een lijst te zien van de vrije signalisatieborden, met vermelding van de nog beschikbare tijd.

Ja. Ga naar het signalisatiebord van uw keuze, open de app, vul in het veld ‘nummerplaat’ de nummerplaat van uw voertuig in en druk op ‘START’. En als bij magie verschijnt uw nummerplaat op het signalisatiebord!

Opgelet: de ‘START’-knop werkt slechts binnen een straal van 15 m rond het signalisatiebord.

Ja, dat moet u altijd doen. Zolang u niet op de ‘Stop’-knop in de app hebt gedrukt, moet u de weergave van uw nummerplaat blijven betalen.

Opgelet: de ‘STOP’-knop werkt slechts binnen een straal van 15 m rond het signalisatiebord.

Ja. De beschikbare tijd van elk signalisatiebord wordt in realtime op de kaart van de app weergegeven. Die tijd wordt door de eigenaar van de garage bepaald. Zodra de limiet wordt overschreden, verschijnt op het signalisatiebord automatisch de nummerplaat van de eigenaar.

Neen. Respecteer de timing van de eigenaar en zorg er op die manier voor dat zoveel mogelijk mensen van de extra parkeerplaats kunnen genieten.

Als u uw auto toch laat staan, stelt u zichzelf aan meerdere problemen bloot:

  1. Aangezien op het signalisatiebord niet meer de nummerplaat van uw voertuig wordt weergegeven, kunnen politieagenten en gemeentelijke of intercommunale parkeerwachters u een boete van € 55 opleggen.
  2. De politie kan zelfs uw voertuig laten wegslepen als ze dat nodig acht. En ze kan dat op eigen initiatief doen.
  3. Voor elke minuut ‘overtiming’ wordt € 2 (incl. btw) aangerekend. U kunt de ‘overtiming’ met de ‘STOP’-knop in de app stoppen. De overtimingfunctie heeft een maximale duur van één uur.
    (Opgelet: de ‘STOP’-knop werkt slechts binnen een straal van 15 m rond het signalisatiebord.)

Neen. De eigenaar kan de beschikbaarheid van het signalisatiebord niet wijzigen zolang de nummerplaat van uw voertuig wordt weergegeven.

Neen. Momenteel willen we zoveel mogelijk personen samenbrengen die beschikken over een garage langs de straatkant. De Pasha-oplossing zal op 23 april 2019 worden ingevoerd.

Load More